Njemački i engleski za medicinare

Opis tečaja

Tečaj uvodi u osnove uspješnog usmenog i pisanog komuniciranja na njemačkom i engleskom jeziku u zdravstvenim ustanovama. Preporučuje se medicinskom osoblju i studentima, koji se spremaju za rad u zemljama njemačkog ili engleskog govornog područja te žele naučiti ili poboljšati svoje poznavanje jezika.

Na tečaju ćete naučiti stručne medicinske termine i osnove komunikacije u na Vašem radnom mjestu, a ujedno ćete upoznati medicinski sustav zemalja njemačkog ili engleskog govornog područja.

Tečaj obuhvaća 60 sati nastave, a u njega se mogu uključiti i polaznici bez predznanja. Nudimo Vam kreativnu i efektivnu nastavu koja se temelji na situacijama direktno primjenjivim na Vašem radnom mjestu. U radu koristimo strane udžbenike i izvorne multimedijalne materijale, a nastavu izvode stručni profesori s dugogodišnjim iskustvom u istaknutim školama stranih jezika u zemlji i inozemstvu.

Iz tečaja izdvajamo

– osnove anatomije (dijelovi tijela, unutarnji organi, …)

– osnovne bolesti i poremećaji

– strategije komunikacije kod prijema pacijenata, uzimanja anamneze, pretraga, liječenja i savjetovanja pacijenata

– osnovna područja medicine: interna, ginekologija, pedijatrija, urologija, otorinolaringologija, ortopedija, kirurgija, dermatologija, oftalmologija, neurologija, …

Tečaj je namijenjen

– liječnicima

– medicinskim sestrama

– njegovateljima

– fizioterapeutima

– studentima Medicinskog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta

Dinamika nastave

– 2 x 2 ili 1 x 3 školska sata tjedno (semestralno)

– 60 nastavnih sati u grupi od 5-8 polaznika / 50 nastavnih sati u grupi od 2-4 polaznika

Cijena tečaja
list

 

Svi tečajevi obuhvaćaju 70 sati godišnje (za grupe od 6 do 8 polaznika,60 sati godišnje (za grupeod 4 i 5 polaznika) te 50 sati godišnje (za grupe od 3 polaznika).

Grupe od 2 polaznika smatraju se tandemom i imaju fond od 50 nastavnih sati.

Nastavni sat traje 45 minuta.

Kod upisa uplaćuje se upisna rata.

Jednokratna uplata vrijedi do 15. 10. 2021.