Pripremni tečajevi za Cambridge ESOL ispite (u suradnji s British Councilom)

Pripremni tečajevi za Cambridge ESOL ispite

PET/ KET / FCE / CPE / CAE

Opis tečaja
Tečajevi su „krojeni“ prema zahtjevima koje pred ispitanika stavljaju međunarodno priznati ispiti Sveučilišta Cambridge (ESOL). Osim jezične nadgradnje tečaj će upoznati kandidata s tehnikama ispita i optimalno ih pripremiti za jezični test.

Za vrijeme trajanja tečaja polaznici će prolaziti leksičke i gramatičke cjeline, koje će im olakšati polaganje ispita, i trenirati sve četiri vještine (čitanje, slušanje, pisanje, govorenje). Tečaj obuhvaća 60 nastavnih sati (a 60 min).

ESOL ispiti održavaju se tri puta godišnje u ožujku, lipnju I prosincu. Škola Duga će Vas rado prijaviti za ispit u British Councilu, bez posebne naknade.
http://www.britishcouncil.org/croatia-exams-cambridge.htm

Cijena tečaja
•    2800,00 kuna (jednokratno)
•    3080,00 kuna (obročno)