Upisi novi polaznici

UPIS NOVIH POLAZNIKA

  1. Tečajevi obuhvaćaju 50 nastavnih sati u grupi od 3 polaznika, 60 nastavnih sati u grupi od 4 ili 5 polaznika i 70 nastavnih sati u grupi od 6 do 8 polaznika.
  2. Grupe od 2 polaznika smatraju se tandemom, imaju fond od 50 nastavnih sati, a cijena tandem – nastave izražena je u važećem cjeniku.
  3. Tečajevi se plaćaju jednokratno ili u obrocima. Semestralni tečajevi plaćaju se u najviše pet obroka, a dvosemestralni tečajevi u najviše devet obroka.
  4. Prilikom upisa uplaćuje se prvi obrok. Rok jednokratne uplate izražen je u cjeniku.
  5. Nastava se prema odluci polaznika odvija uživo ili online. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i u skladu s odlukom Stožera Civilne zaštite nastava, koja je dogovorena uživo, nastavlja se online.
  6. Promjena ugovorenog rasporeda održavnja nastave moguća je uz pismenu molbu, a pretpostavlja suglasnost obje strane, svih polaznika grupe i Škole.
  7. Ako iz jedne obitelji nastavu u školi pohađa više od jednog člana, svaki dodatni polaznik iz iste obitelji dobiva popust od 10 %. Ako polaznik uči više od jednog jezika, na svaki dodatni jezik dobiva popust od 10 %.
  8. U cijenu tečaja uračunata je cijena završnog ispita i svjedodžbe.
  9. Za maloljetne polaznike ugovor potpisuju roditelji odnosno zakonski zastupnici.
  10. Potpisom ugovora polaznik se obavezuje da će se u prostorijama škole ponašati pristojno i korektno te da svojim ponašanjem neće ometati nastavu i ostale polaznike. U protivnom snosit će materijalnu, prekršajnu i krivičnu odgovornost on sam odnosno njegovi roditelji/zakonski zastupnici.
  11. Polaznik se obvezuje izvršiti uplatu svake pojedine rate do datuma označenog na uplatnici. U slučaju kašnjenja Škola zadržava pravo naplate zateznih kamata.
  12. Ako polaznik odustane od tečaja, dužan je podmiriti cijeli iznos ugovorene školarine.
  13. U slučaju spora stranke sporazumno ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.
  14. Ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan.